Disclaimer

Horse Originals beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Bij een klacht kan de consument bellen naar het telefoonnummer 06-23820427 of mailen naar info@horseoriginals.shop.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer op het telefoonnummer 06-23820427 of mailen naar info@horseoriginals.shop.

Bij Horse Originals ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.